Baling grass is a leasure job with our convenient combinationBarney the champion bull whispererThe Claeys & Cowporation Show TeamHey! Don't put me down fourth place, I came here to win!At Last, here I am at Carlisle!Cowporation show herdThe more Limousins the better the picture!A tense moment at Carlisle!Square on the plates!The show herd of CowporationThe national show preparation team of CowporationThe National Bull Champions of Cowporation, Calypso & Ampertaine GigoloBeautiful plates of Claragh FrancoClaeys & Cowporation Prices National ChampionshipsIn the barns of CowporationPowerful ProdigeCowporation Red Ladies looking for a special biteHenk & Rinus clearly flirting with Limousins!So much Limousin, so much a good view!Incredible Ampertaine Gigolo, full of style, muscle and power!Cowporation Eclaire & Trueman Grazia, two beautiful Red Ladies of the Cowporation Elite HerdAmpertaine HuntsmanBig Boy Ange, our stockbull that was purchased by the noted Scotch breeder BurnbankThe Claeys & Cowporation National Show TeamA Claeys & Cowporation herd grazing in the pastures of AlblasserdamA Claeys & Cowporation Limousin herd in the fields of AlblasserdamTweeddale GodfatherClaeys & Cowporation Red Ladies LimousinsA beautiful summer day with beautiful Limousins

Brits Stamboek maakt een enorm 10-jarig investeringsplan in nieuwe Limousingenetica

Laatst bijgewerkt: 6 March 2015 om 11:36 uur

 

De Britse Limousin Cattle Society (BLCS) heeft bekendgemaakt dat het grootse plannen heeft voor een enorme investering in de genetische verbetering van het Limousinras in de komende tien jaar. Het Britse Limousinstamboek wil een groot bedrag van meer dan €1.250.000 investeren in de ontwikkeling van hoogwaardige genetica met de meest belangrijke fokwaarden.  De oplevering van deze investering moet uiteindelijk in de zakken van de commerciële fokkers binnen haar ledenbestand terechtkomen en zal naar inschatting maar liefst €62.000.000 per jaar gaan bedragen. De details van dit ambitieuze 10-jarige bevorderingsplan voor het Limousinras werd uiteengezet op de Algemene Vergadering van het 43 jarige bestand van het Limosuinstamboek aan haar leden die werd gehouden binnen de nieuwe kantoorpanden van het BLCS (British Limousin Cattle Society) in Royal Leamington Spa, Warwickshire.

 

John Phillips, Chairman BLCS

Het plan, dat hoofdzakelijk bestaat uit tien strategische fokdoelen, richt zich op gebieden zoals: de versnelde verbetering van de mogelijkheden van gemakkelijke afkalven van het Limousinras; het verbeteren van de winst in de groei van karkassen; en de invoering van maatregelen voor het identificeren en verder verbeteren van voerefficiëntie. Het genereert ook nieuwe openingen voor het bekomen van informatie van dieren die kunnen worden gebruikt voor genetische analyse, bijvoorbeeld met behulp van records van bredere industriële organisaties zoals BCMS en slachthuizen, en zal de ontwikkeling van genomische fokwaarden (GBV’s) verder benutten. GBV’s zijn fokwaarden (geschatte fokwaarden) gemaakt met behulp van individueel dierlijk DNA en prestatiescore op de boerderij.

Een overzicht van het hele plan wordt uiteengezet in een strategisch document, het BLCS Limousinras “Verbeteringsplan 2014-2024”. Het doel van de implementatie is veranderingsmanagement en verbetering die de meeste impact moeten krijgen op de huidige en de toekomstige winstgevendheid van de commerciële Limousin.  Het complete plan is bedacht in een langdurige overlegperiode van de afgelopen twee jaar. Gedurende deze tijd onderzocht de BLCS een aantal belangrijke gebieden van werk en overleg om te identificeren waar de toekomstige prioriteiten van fokwaarden liggen en dit tegen de achtergrond te houden van de vorderingen tot nu toe, maar ook de huidige en toekomstige marktvraag en aanbod. Dit omvatte gedetailleerde overleg met Limousinfokkers, handelaars, genetici en ook veel overleg met de vleesverwerkers en retailers.

De Raad van Bestuur van de BLCS heeft reeds begin 2014 formele goedkeuring voor het Verbeteringsplan verleend en de uitwerking hiervan is in sommige gebieden reeds begonnen. In 2015 zal er een hoogtepunt van een project ter waarde van €1.900.000 te zien zijn op het gebied van Genomische fokwaarden. Dit project houd in het snijden van Limousinkarkassen met behulp van visuele beeldanalyse (VIA) en het leveren van het vlees aan de industrie, maar ook zekere maatregelen die moeten worden genomen binnen slachthuizen. De publicatie van Myostatine genotypen zal aanvangen in 2015 om het bestaande EBV systeem te ondersteunen met betrekking tot geboortegemak en afkalfgewicht. De nieuw gekozen BLCS voorzitter, John Phillips, uit Whitland, Carmarthenshire kondigde het volgende reeds aan: "De afgelopen 18 jaar heeft het Limousinras de commerciële sector gedomineerd zowel met zoogkoeien als met finale slachtproducten. Bijna een derde van alle kalveren die in Groot-Brittannië zijn geboren in 2013, zijn afkomstig van de Limousin en naar schatting komen maar liefst 70% van alle Britse zoogkoeien direct van de Limousinfokkerij. Genetische verandering in de Limousinfokkerij heeft dus een enorme impact op de commerciële sector en er kan rendement en efficiëntie worden geoogst door de aanbieders van Limousinvee. Het strategisch plan is om ervoor om te zorgen dat de genetische veranderingen binnen het Limousin ras in de komende jaren zowel progressief als wenselijk is, en richt zich specifiek op de vraag van de markt en eisen van alle niveaus van de vleesindustrie."

De heer Phillips: "Dit plan toont de waarde van het Limosuinstamboek en het doel van de investering in de ontwikkeling en verbetering van het Limousinras om de winstgevendheid terug te brengen naar de Limousinfokkers en commerciële houders van Limousinrunderen. Het is een baanbrekende oeuvre, gebouwd rond gevestigde en nieuwe veredelingstechnieken en het laten groeien van alle Limousinvoordelen – Voor nu en in de toekomst".

De tien fokdoelen waarnaar wordt verwezen, zijn als volgt:

Doel 1: Om het EBV fokwaardensysteem te laten groeien tot 75% gebruikers van dit systeem voor het einde van deze strategische periode; een gevolg van de ontwikkeling van de doelstellingen 2 tot 10.

Doel 2: Het verbeteren van geboortegemak om het nulpunt aan het einde van deze strategie periode (2024) te bereiken, waar een jaarlijkse uniformiteit bereikt is zonder genetische verandering.

Doel 3: Oplossingen voor het aanpakken en uitroeien van ziektes.

Doel 4: Het bepalen van oplossingen en het uitvoeren van verbeterde voerefficiëntie.

Doelstelling 5: Om de groei en karkaseigenschappen te verbeteren, zonder de compromissen van negatief correlerende eigenschappen.

Doelstelling 6: Om de rol van de genetica een grote rol te laten spelen in de controle van vleeskwaliteit door identificatie als geschikt middel van evaluatie en het stellen van de juiste fokdoelstellingen.

Doelstelling 7: Om het huidige niveau van de genetische vooruitgang in karakter te behouden.

Doel 8 : Om de huidige niveaus van vooruitgang te verbeteren die vastgesteld zijn voor leeftijd bij 1e keer afkalven, tussenkalfsleeftijd en draagtijd. Om bredere mogelijkheden te onderzoeken van de efficiëntie van productie van zoogkoeien.

Doel 9 : Om de huidige niveaus van de genetische vooruitgang in leeftijd te behouden.

Doel 10 : Om positieve genetische veranderingen te genereren binnen het Limousinras en om de 200 dagen melkgift te bevorderen binnen het ras.