A Claeys & Cowporation Limousin herd in the fields of AlblasserdamSo much Limousin, so much a good view!At Last, here I am at Carlisle!The more Limousins the better the picture!Claeys & Cowporation Red Ladies LimousinsTweeddale GodfatherBaling grass is a leasure job with our convenient combinationThe Claeys & Cowporation National Show TeamBeautiful plates of Claragh FrancoHey! Don't put me down fourth place, I came here to win!The national show preparation team of CowporationA beautiful summer day with beautiful LimousinsThe show herd of CowporationAmpertaine HuntsmanThe Claeys & Cowporation Show TeamHenk & Rinus clearly flirting with Limousins!Big Boy Ange, our stockbull that was purchased by the noted Scotch breeder BurnbankThe National Bull Champions of Cowporation, Calypso & Ampertaine GigoloCowporation show herdIn the barns of CowporationA tense moment at Carlisle!Square on the plates!Barney the champion bull whispererCowporation Eclaire & Trueman Grazia, two beautiful Red Ladies of the Cowporation Elite HerdIncredible Ampertaine Gigolo, full of style, muscle and power!Powerful ProdigeCowporation Red Ladies looking for a special biteClaeys & Cowporation Prices National ChampionshipsA Claeys & Cowporation herd grazing in the pastures of Alblasserdam

Verslag: Cowporation organiseert een online-peiling voor voorzittersfunctie Limousinstamboek!

Laatst bijgewerkt: 6 March 2015 om 12:36 uur

Ons Limousinstamboek verkeert in een opwindende fase. De huidige voorzitter Frans Veltman heeft zijn voorzitterschap neergelegd en men is op zoek naar kandidaten om hem op te volgen. In deze tijd van dalende ledenaantallen en oprukkende sociale media kon het niet uitblijven; een online peiling onder de leden voor een bestuursfunctie in het Limousinstamboek. In de dagelijkse politiek gebeurt het online peilen van de publieke mening natuurlijk al veel langer. Neem bijvoorbeeld de Europese verkiezingen, waar steeds minder mensen fysiek gaan stemmen; ook binnen het Limousinstamboek vindt deze trend plaats, want tijdens een stemming op de ledenvergadering zijn van de grofweg 155 leden nog geen 30 man op te trommelen en het pleit wordt daar meestal door schimmige volmachten beslecht.

Daarom leek het Cowporation een goed idee om de stoute schoenen aan te trekken en de eerste online-peiling te organiseren. Om toch alle leden een kans te geven om hun mening te geven denkt Cowporation hiermee een innovatieve en democratische bijdrage te kunnen leveren en het bestuur van het Limousinstamboek daarmee een handreiking te doen voor geschikte kandidaten. U kunt de peiling ook online bekijken op www.cowporation.nl/nieuwe-voorzitter

Voorafgaand aan de peiling is er contact geweest met een aantal leden en uiteraard ook het hoofdbestuur van het Limousinstamboek. Hieruit is een lijstje samengesteld met namen die logischerwijs als kandidaat voor de functie van voorzitter in aanmerking komen. De peiling is online gezet met een e-mail naar alle leden van het Limousinstamboek en het verzoek om hun opinie te geven via de peiling. Niet zodra stond de peiling online of er werd actief gebruik van gemaakt. Na ongeveer anderhalve dag waren er al 112 stemmen uitgebracht, een veel groter aantal dan bijvoorbeeld gebruikelijk is tijdens een stemming op de ledenvergadering.

Al snel bleek dat Teus Dekker de grote favoriet was. De stemmen op de andere kandidaten leken redelijk gelijk op te gaan, maar bleven onder de 10 stemmen steken. Er waren ook perikelen tijdens de peiling. Niet iedereen vond de gang van zaken interessant en kennelijk was niet iedereen ingenomen met de gang van zaken. Zo reageerde de vertrekkende voorzitter er negatief op. "Deze actie is volstrekt ontoelaatbaar en geheel niet passend in het proces om te komen tot een keuze van een nieuwe voorzitter. Als bestuur zullen we ons zeer binnenkort beraden over deze actie.", aldus Frans Veltman. De aspirant kandidaat Kees Hietberg waarmee reeds een gesprek is geweest over de opvolging, reageerde in soortgelijke trant. “Dit is volgens mij, niet de manier waarop ons hoofdbestuur een weloverwogen voorstel kan maken", aldus Kees Hietberg.

Er waren gelukkig ook positieve reacties. Veel leden lieten weten enthousiast te zijn over de opiniepeiling. Zo waren er ook felicitaties en enthousiaste reacties van personen die op de lijst stonden. Leon Moonen was van mening dat de peiling een positief initiatief was waarmee de leden hun stem konden laten horen en een fantastisch instrument om de opinie van de leden te vertolken in het zoeken naar de juiste kandidaat voor de functie van voorzitter. Alfred Jansen, die het voorzitterschap eerder heeft bekleed bij het Limousinstamboek, reageerde ook positief. Alfred Jansen: “Er zijn veel reacties gekomen en de uitslag is helder. De leden hadden een gulden gelegenheid om eerlijk hun menig te geven." Verder feliciteerde hij Teus Dekker: “Gefeliciteerd met je eclatante overwinning! Een actie die je vaker moet herhalen want het genereert publiciteit en interactie met de leden en brengt leden weer dicht bij elkaar.”

Teus Dekker reageerde als volgt: “De wijze waarop de spontane peiling is gehouden mag een zeer nuttige actie heten en bood eindelijk een keer de gelegenheid aan alle leden om hun gewaardeerde mening te geven. We zijn een vereniging en onze leden vormen die vereniging. Het bestuur behoort dan ook de mening van het ledenbestand te vertolken en dus ook in de keuze van een kandidaat voor het nieuwe voorzitterschap. Ik spreek dan ook de wens uit dat de uitslag het bestuur voldoende armslag geeft om op democratische manier tot het stellen van de juiste kandidaten te komen.”

Voor de volledigheid geven we hieronder de uitslagen nog een keer weer. U kunt de peiling ook online bekijken op www.cowporation.nl/nieuwe-voorzitter

In totaal hebben er 112 gestemd: In alfabetische volgorde van achternaam:

Teus Dekker                     :              75 stemmen (67%)

Sytze van der Goot         :              5 stemmen (4,5%)

Kees Hietberg                   :              8 stemmen (7,1%)

Evert Hogenes                 :              0 stemmen (0%)

Alfred Jansen                   :              8 stemmen (7,1%)

Leon Moonen                     :              7 stemmen (6,3%)

Gert Zagt                            :              3 stemmen (2,7%)

Geen van bovengenoemde:      6 stemmen (5,4%)