Baling grass is a leasure job with our convenient combinationAt Last, here I am at Carlisle!The Claeys & Cowporation National Show TeamCowporation Eclaire & Trueman Grazia, two beautiful Red Ladies of the Cowporation Elite HerdBig Boy Ange, our stockbull that was purchased by the noted Scotch breeder BurnbankClaeys & Cowporation Prices National ChampionshipsSo much Limousin, so much a good view!Square on the plates!Cowporation show herdCowporation Red Ladies looking for a special biteA tense moment at Carlisle!Barney the champion bull whispererIn the barns of CowporationClaeys & Cowporation Red Ladies LimousinsHey! Don't put me down fourth place, I came here to win!A beautiful summer day with beautiful LimousinsThe national show preparation team of CowporationTweeddale GodfatherHenk & Rinus clearly flirting with Limousins!Incredible Ampertaine Gigolo, full of style, muscle and power!Beautiful plates of Claragh FrancoA Claeys & Cowporation Limousin herd in the fields of AlblasserdamAmpertaine HuntsmanPowerful ProdigeThe show herd of CowporationA Claeys & Cowporation herd grazing in the pastures of AlblasserdamThe more Limousins the better the picture!The National Bull Champions of Cowporation, Calypso & Ampertaine GigoloThe Claeys & Cowporation Show Team

Het SEUROP Classificatiesysteem voor u uiteengezet en gevisualiseerd!

Laatst bijgewerkt: 6 March 2015 om 11:36 uur

We hebben er allemaal mee te maken. We streven allemaal naar een hoge classificatie en inderdaad wordt er flink wat meer verdiend als we onze dieren kunnen laten slachten met een hogere classificatie. U zult meteen toegeven dat het afmesten van een rund een moeilijke techniek is die veelal wordt bedreven in combinatie met techniek maar vooral ook met buikgevoel. Er zijn er niet zoveel die runderen in de hoogste klasse van het SEUROP systeem kunnen klaarzetten.

Toch geloven wij dat een top classificatie karkas in een grote mate mede afhangt van genetische potententie. Een beetje slimme fokkerij geeft goede slaagkans op een karkas waar we mee voor de dag kunnen komen, al ben ik het met u eens dat deze luxe kant van de vleesveehouderij steeds meer ondergewaardeerd wordt. De tegenwoordige, of liever gezegd met name de Nederlandse consument, wordt weliswaar meer bewust van een gezond en eerlijk stukje vlees, maar blijft maar in de winkels grijpen naar steeds meer en beter verwerkt rommelvlees, waarvan de smaak weliswaar meevalt, maar waar de waardering voor het traditionele stukje luxe vlees verdwijnt.

Hieronder de classificaties wat nader uiteengezet:

S klassificatie

Bij een S zijn voornamelijk sterk zichtbare rondingen over het gehele karkas belangrijk. De breedte van het karkas moet vanaf een breed kruis doorlopen via een brede sterk bespierde rug naar een brede rondbespierde schouderpartij. De bil aan het kruis moet sterk gerond zijn en als het ware twee billen laten zien, waarvan de rondingen over de hakken van het rund heen neigen. Deze "dubbele bil" en de spiermassas op het karkas worden meestal door zogenaamde diepe "groeven" gescheiden. De vetbedekking, hoewel voldoendeaanwezig bekleed het karkas op zeer luxe wijze. Deze klassificatie is voornamelijk haalbaar door runderen met 2 kopieën van het Myostatin Gen. Bij Limousins dus 2 kopieën van het F94L gen. Let op, dit is zeker geen dubbele bespiering zoals we dat van andere rassen kennen! Limousins hebben de profijtelijke uitzondering dat deze dunbbele bespiering geen invloed hoeven te hebben op zwaardere kalveren of moeilijker afkalven. Precies! Gewoon op Limousins overschakelen als u een ander ras heeft. Wij kunnen u daarin positief adviseren. 

Op de afbeeldingen van de S, E, U en R classificaties wordt het Belgisch Witblauw ras weergegeven en in de laatste 2 klassificaties O en P oudere melkkoeien. Toch zijn wij stoutmoedig om te beweren dat een Limousin vrij eenvoudig naar een E en zelfs S toegefokt kan worden, zonder nadelige gevolgen in afkalven.

Wilt u eerst visiueel bewijs van onze bewering hierboven? Kijk dan eens naar Carmorn Copilot, een KI stier bij ons in het vat:

 

Of prefereert u misschien het karkas van de KI stier Ampertaine Foreman, ook uit ons spermavat?

 

Of toch liever de bil van Loosebeare Fantastic, ook uit ons stierenvat?

 

Als laatste het karkas van de super Limousin Haltcliffe Vermount:

 

E classificatie

Het karkas met E classificatie verschilt niet zo heel veel met die van S. Het grote verschil ligt 'm daarin, dat de zichtbare spiermassa's op het karkas minder door groeven worden gescheiden. De vetbedekking is evenals de S classificatie voldoende en luxe aanwezig, maar net iets minder dan bij de S klassificatie. Ook de E klassificatie gaat vaak gepaard met runderen die 2 kopieën van het Myostatin gen hebben.

U classificatie

De U classificatie is zichtbaar anders dan de twee vorige classificaties. Weliswaar moeten de spierrondingen zichtbaar zijn op het karkas en de bil is nog steeds in goede ronding zichtbaar, maar neigt niet specifiek meer over de hak. de vetlaag en vetbedekking is minder luxe.

R classificatie 

Het typische gezicht van de R classificatie is dat de rondingen niet meer prominent aanwezig zijn.  Weliswaar moet er een goed ontwikkelde bespiering aanwezig zijn, maar die tonen niet meer als gespierde rondingen over het karkas. De vetbedekking en kleur is nu ook minder luxe.

O classificatie

De O classificatie komt meestal van melkvee dat wordt uitgeselecteerd voor de slacht. De rondingen zijn niet aanwezig, het karkas is matig bespierd en plat en de ribben zijn nog net niet zichtbaar. De vetbedekking is matig en ook de kleur wordt geel en wijkt steeds meer af van de vorige classificaties.

P classificatie

Het P karkas komt meestal van oudere melkkoeien die hun beste tijd in de melkstal hebben gehad. Het karkas is mager bespierd, ribben zijn zichtbaar en de vetbedekking is in geringe mate aanwezig.